Classificatie

Deze imposante trap werd in de 17de eeuw gebouwd door een Spaanse ingenieur.
De trap bestaat uit 7 platformen die van elkaar gescheiden zijn door telkens drie trappen. Langs elk platform staat een boom en een statie van de kruisweg. Tijdens de bezetting door de troepen van Lodewijk XIV wordt de trap herbouwd (1735). De koninklijke kruisweg bestaat in die tijd uit 9 staties. In 1830, tijdens een processie, stort de trap in en wordt herbouwd. Deze keer wordt het bouwwerk ondersteund door steunbogen. De kruisweg telt nu 14 staties (1846). Nieuwe verbouwingen zijn nodig in 1851 tengevolge van een nieuwe instorting. De kruisweg bestaat nu uit 14 identieke kruisen. Monumentenzorg klasseerde de trap in 1992. (Bron : Office du Tourisme d⤙Arlon)