Classificatie

Louis II bouwde dit kasteel om de grenzen van zijn gebied te beschermen tegen verschillende aanvallers. Het tijdstip situeert zich tussen de 11de en de 13de eeuw.

Dit kasteel op een 'heuveldorp' is een veelzijdig en intrigerend bouwwerk!

Louis II bouwde dit kasteel om de grenzen van zijn gebied te beschermen tegen verschillende aanvallers. De exacte bouwdatum van het kasteel is niet gekend maar het werd tussen de 11e en 13e eeuw gebouwd. Het kasteel werd vele malen aangevallen en vernield maar telkens terug opgebouwd. Er hebben heel wat kasteelheren in het kasteel gewoond maar de bekendste is ongetwijfeld de bisschop Jean-Nicolas van Hontheim. Onder het pseudoniem Febronius publiceerde hij in 1763 een boek met de titel 'De statu ecclesiae', tegen de almacht van de paus. Het kasteel is momenteel in handen van de gemeente Rouvroy die het via erfpacht overgedragen heeft aan een historicus die het geleidelijk zal restaureren.

De stichting Kélydon organiseert jaarlijks restauratieworkshops voor vrijwilligers, tijdens de eerste twee weken van augustus.

De stichting Kélydon organiseert jaarlijks restauratiewerven voor vrijwilligers tijdens de eerste veertiendaagse van augustus.De site van het kasteel is ook geschikt voor openlucht activiteiten ( tarieven op aanvraag)Geleide bezoeken aan de site zijn mogelijk, uitsluitend voor groepen en op afspraak op 00 32 (0) 63 576 441 of via e-mail naar montquintin@be.tf. Forfaitaire prijs: 30 €.

Detail...

Toegankelijkheid

Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit