De CRIE van Anlier heeft als doel het publiek te informeren, in te lichten en uit te nodigen tot de bewustwording van het milieu. Via diverse workshops, stages en activiteiten leer je te leven met en in de natuur!
In het perspectief van duurzame ontwikkeling biedt de CRIE een respectvolle benadering van het milieu. Je kunt één- of meerdaagse cursussen volgen, er zijn stages voor kinderen en workshops voor iedereen. Ook schoolgroepen kunnen er terecht voor een leerrijke informatie over de natuur in al zijn vormen.
Voorbeelden: uitstapjes voor het luisteren naar het burlend hert, hoe maak ik een natuurlijke tuin... de CRIE Anlier heeft antwoord op al uw vragen over het milieu.