De plaats genaamd "Mont-le-Soie" is in werkelijkheid een open plek van 17 hectare in de bossen op de hoogten van Vielsalm. Dankzij de subsidies van de Waalse minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, José Happart, werd het gebied van Mont-le-Soie en zijn paardensport faciliteiten eigendom van het Waalse Gewest geworden. Het beheer werd toevertrouwd aan een a.s.b.l. voorgezeten door de gouverneur van de provincie Luxemburg Bernard Caprasse. De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Luxemburg, in de gemeente Vielsalm en de Universiteit van Luik.