Het Regionaal Centrum voor Natuurinitiatie van Fourneau Saint-Michel (CRIE) organiseert activiteiten en workshops om mensen kennis te laten maken met de natuur en te sensibiliseren.
Het CRIE Fourneau Saint-Michel heeft als missie het initiëren en sensibiliseren van een divers publiek van het belang van het behoud van de natuur en het milieu.

Concreet stelt het centrum volgende activiteiten voor:
♣ schoolactiviteiten voor de kleuters, lagere en middelbare schoolklassen
♣ Stages voor kinderen (4-16j. tijdens carnaval-, paas- en zomervakanties
♣ evenementen en gezinswandelingen over eetbare planten, vogels, de hertenbronstperiode ...
♣ lessen voor volwassenen (koken met wilde planten, kruiden, veenland ...)
♣ dagen van onderdompeling in de natuur voor volwassenen

In september organiseert de CRIE ook avonden om naar burlende herten te luisteren. Deze begeleide wandelingen gunnen de dieren de nodige rust tijdens deze specifieke periode van reproductie en bieden de deelnemers een kwalitatieve luisterervaring, met respect voor de dieren en andere gebruikers van het bos.

Onthaal fr

voorziening

Busparking, Parking

Toegankelijkheid

Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

Betaalwijze

Cash