Als men weet dat Warmifontaine vanaf de Vde eeuw werd bezet, heeft men tot 1994 moeten wachten voordat een campagne van opgravingen van grafheuvels de ontdekking op "Le Plane" maakte van een graf met kar, met de enige bekende ijzeren degen in de Ardenne. Warmifontaine is ook trots op een arbeidersarchitectuur waar de huizen gebouwd en bedacht werden in functie van de leisteengroeves uit de XIXde eeuw.