Régals terroirs

Op de hoogten van Leglise, grenzend aan het bos van Anlier, ligt de bijenstal van Anne, die profiteerd van een bloeiende border. De omgeving is vrij open na de laatste kaalslag van percelen, wat een goede omgeving creëert voor onder andere het wilgenroosje en de braam.
Ook grenst er agrarisch grasland aan haar terrein: paardenbloem in het voorjaar en klaver in het voorjaar en de zomer. Een waterrijke zone in de graslanden zorgt voor honing van de moerasspirea.

Productie

Honing van het Fôret d'Anlier

Lentehoning: paardenbloem, fruitbomen en braam
Zomerhoning: vooral braam, klaver, wilgenroosje, moerasspirea...