Fiets WelkomAccess I

Het Maison de la Pêche in Belgisch Luxemburg groepeert diverse activiteiten rondom de visserij, toerisme en het milieu. Het biedt een initiatieplaats voor het vissen en de ecologie van de waterwereld, een documentatiecentrum, en een ontmoetingscentrum voor de visserij.
Langs de vijver van Bologna in Habay-la-Neuve ligt het gebouw in hout en natuursteen dat de VZW "la Bourriche" heeft laten bouwen. Men vindt er onder andere een museum van de visvangst, een documentatiecentrum, een plaats voor de initiatie tot het vissen en de watermilieubescherming. De wil van de VZW is vooral om haar publiek te informeren, op te voeden, en gevoelig te maken voor wat de biodiversiteit en de rijkdom van de streek te bieden heeft. Ter plaatse: huur van vishengels (1/2 dag of hele dag), verkoop van aas, bar (met o.a. bier en regionale producten); Activiteiten vanaf 8 jaar

Toegankelijkheid

Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

Activiteit voor individuele personen

Bezoek aan "La Maison de la pêche en Luxembourg"

Openingsuren

Opmerkingen: geopend ook feestdagen van 14u tot 18u.

Agenda van de plaats

Openingsuren

Op 14 nov van 8u30 tot 17u30

Agenda van de plaats

Openingsuren

Op 05 dec van 9u tot 16u30