- Spaans Huis of Huis van de Burgemeester (dateert van voor 1590).
Voordien herberg en zetel van het Gerechtshof
van Grupont;
- Oude « Colle » Molen. (XIXe eeuw).